UBND TỈNH THANH HÓA
HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI VÀ KHOÁNG SẢN
Đơn vị thực hiện: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, BQL Khu kinh tế Nghi Sơn, Cục thuế
© Copyright 2013. Bản quyền thuộc về UBND Tỉnh Thanh Hóa - Phần mềm được phát triển bởi Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Lam Kinh
HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI, KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH
- Tin học hóa quá trình quản lý thông tin về đối tượng được giao quyền sử dụng đất, đấu thầu, đấu giá đất, khai thác tài nguyên khoáng sản.
- Thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo về công tác Quản lý Tài chính về đất đai và tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
- Ứng dụng tin học vào các hoạt động tác nghiệp, phục vụ cho công tác tổng hợp báo cáo.
- Chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ quản lý.
- Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính về đất đai và tài nguyên khoáng sản.
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
- Khắc phục những bất cập trong việc quản lý đối tượng được giao quyền sử dụng đất, thuê đất, khai thác tài nguyên khoáng sản.
- Có một cơ sở dữ liệu về các đối tượng được giao quyền sử dụng đất, thuê đất, khai thác tài nguyên khoáng sản.
- Quản lý được tình hình thuê đất, giao đất, sử dụng đất, khai thác mỏ trên địa bàn toàn tỉnh hoặc từng địa phương.
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT
- Báo cáo tổng hợp tình hình thuê đất
- Báo cáo tổng hợp tình hình nộp tiền thuê đất hàng năm.
- Báo cáo thông tin địa điểm thuê đất hết thời gian ổn định đơn giá.
- Báo cáo thông tin địa điểm thuê đất hết thời hạn thuê đất.
- Báo cáo tổng hợp tình hình đấu giá đất.
- Báo cáo tổng hợp tình hình giao đất.
- Báo cáo tổng hợp tình hình cấp quyền khai thác tài nguyên - khoáng sản.
ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng nhập
Hỗ trợ kỹ thuật
Mai Duy Linh
Hotline: 0919.168.238
Email: maiduylinh@gmail.com