6.0. Báo cáo tổng hợp tình hình đấu giá đất
Thời gian
v
v
Mã số thuế
Địa bàn
v
Lọc theo giá (nghìn đồng)
+
-
+
-
Giá đất
v
Công nợ
v
Tìm kiếm
Báo cáo thông tin tổng hợp các đơn vị đấu giá đất có thời điểm bắt đầu thuê đất nằm trong khoảng thời gian và địa bàn tìm kiếm!
 • Display the search window
 • Print the report
 • Print the current page
 • First Page
 • Previous Page
 • v
 • Next Page
 • Last Page
 • Export a report and save it to the disk
 • Export a report and show it in a new window
 • v